ACASA

PROIECTE

CONTACT

Aprofundarea cunoştinţelor privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni

TIP

Energie regenerabilă

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

Granturi SEE si Norvegiene

STARE

În implemetare

Valoare proiect

235,138 euro

Descriere proiect

Scopul proiectului este de a spori semnificativ competențele factorilor de decizie de vârf, ale personalului tehnic și administrativ din autoritățile publice locale și ale publicului larg legate atât de eficiența energetică, cât și de sursele regenerabile de energie, pentru a fi integrate și replicate la nivelul clădirilor și comunității locale.  

 Proiectul Increased knowledge on renewable energy and energy efficiency through training and best practice exchanges between professionals from Arad county and Norwegian partners” (Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni) va contribui la următoarele domenii de interes și rezultate ale Programului: 

 • Numărul de campanii de sensibilizare = 6b.
 • Numărul de persoane care urmează cursuri complete (mai mult de 2 zile) privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică = 20c.
 • Numărul de persoane care finalizează educația care acordă credite la nivel terțiar = 10d.
 • Numărul de persoane care urmează cursuri scurte (mai puțin de 2 zile) privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică = 150e.
 • Numărul de persoane atinse de campaniile de conștientizare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică = 300. 

Prin prezentul Acord de parteneriat, Promotorul de proiect și Partenerii de proiect au definit sarcinile și responsabilitățile, precum și procedurile interne pentru activitățile care urmează să fie desfășurate și relațiile care vor guverna parteneriatul constituit, după cum urmează. 

UAT JudețulArad (CJA – PP) va avea următoarele responsabilități:

 • Coordonarea managementului proiectului;
 • Lansarea de campanii de conștientizare a publicului la nivelul județului Arad, inclusiv la nivelul municipiului Arad, care implică toate comunitățile urbane și rurale și mediul academic;
 • Participarea la cursuri externe contractate de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie cu echipa de conducere a Consiliului Județean Arad;
 • Participarea la cursuri externe contractate de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie cu echipa administrativă și tehnică a Consiliului Județean Arad;
 • Participarea la un training și schimb de experiență în Norvegia, precum și vizitarea mai multor locații relevante cu surse de energie regenerabilă;
 • Promovarea spre replicare a practicilor bune și rele și a lecțiilor învățate dezvoltate de UAT Comuna Buteni pentru celelalte comunități rurale și urbane din județul Arad;

UAT Comuna Buteni (BC – P1) va avea următoarele responsabilități:

 • Management de proiect pe partea partenerului;
 • Lansarea de campanii de conștientizare a publicului la nivelul comunei Buteni, cu implicarea tuturor celorlalți parteneri, vizând populația, instituțiile publice și comunitatea de afaceri locală;
 • Participarea la cursuri externe contractate de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie cu echipa de conducere a comunei Buteni – primar, viceprimar, membri ai Consiliului Local;
 • Participarea la cursuri externe contractate de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie cu echipa administrativă și tehnică a comunei Buteni;
 • Participarea la un training și schimb de experiență în Norvegia, precum și vizitarea mai multor locații relevante cu surse de energie regenerabilă.
 • Elaborarea unui plan de acţiune de decarbonatare energetică şi climatică la nivelul judeţului Arad.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV – P2) va avea următoarele responsabilități:

 • Management de proiect pe partea partenerului;
 • Lansarea de campanii interne de conștientizare a publicului în campus pentru studenți, mediul academic, personalul administrativ și tehnic, în strânsă coordonare cu partenerii;
 • Participarea la cursuri externe contractate și interne de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie cu echipa de conducere a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad: ​​rector, prorectori, director general;
 • Participarea la traininguri externe contractate și interne de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie cu echipa administrativă și tehnică a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Participarea la un training și schimb de experiență în Norvegia, precum și vizitarea mai multor locații relevante cu surse de energie regenerabilă.

Høgskolen i Østfold (HiOF – P3) va avea următoarele responsabilități:

 • Management de proiect pe partea partenerului;
 • Asigurarea de training-uri de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie pentru echipele de conducere ale: Consiliul Județean Arad, Comuna Buteni, Comuna Tomești și Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Asigurarea de instruiri de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie pentru echipele administrative și tehnice ale: Consiliul Județean Arad, Comuna Buteni, Comuna Tomești și Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Oferirea de cursuri de instruiri privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în cadrul unei școli de vară organizate la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pentru mediul academic, studenți și personalul tehnic, implicând și participarea partenerilor;
 • Organizarea și găzduirea unui curs de instruire și a unei vizite de formare și schimb de experiență în Norvegia, precum și vizitarea mai multor locații relevante cu surse de energie regenerabilă.

UAT Comuna Tomesti (TC – P4) va avea următoarele responsabilități:

 • Management de proiect pe partea partenerului;
 • Lansarea de campanii de conștientizare a publicului la nivelul comunei Tomești, cu implicarea tuturor celorlalți parteneri, vizând populația, instituțiile publice și comunitatea de afaceri locală;
 • Participarea la cursuri externe contractate de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie cu echipa de conducere a comunei Tomești – primar, viceprimar, membri ai Consiliului Local;
 • Participarea la cursuri externe contractate de scurtă durată privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie cu echipa administrativă și tehnică a comunei Tomești;
 • Participarea la training și schimb de experiență în Norvegia, precum și vizitarea mai multor locații relevante cu surse de energie regenerabilă.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo