ACASA

PROIECTE

CONTACT

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Arad

TIP

Educaţie

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

PNRR

STARE

Iniţiat

DURATĂ IMPLEMENTARE PROIECT

19 LUNI

DATA INIȚIERE PROIECT

2023-06-01

Valoare proiect

10.236.447,83 lei

Informații suplimentare

S-a semnat contractul de finanțare

Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității sistemului educațional în județul Arad în vederea promovării unui proces educațional de calitate și incluziv. Obiectivele specifice ale proiectului sunt dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale, echipamente și aparatură sportivă a 17 unități de învățământ preuniversitar din Județul Arad și dotarea cu echipamente și aparatură sportivă a unității conexe – Clubul Sportiv Şcolar „Gloria” Arad.

Se intenționează îmbunătăţirea activităţii şcolare a elevilor care își vor desfășura activitatea într-un mediu propice şi în condiţii optime, cu dotări performante care pot conduce la obținerea unor rezultate importante.

Investițiile care se doresc a fi finanțate prin acest proiect sunt:

În cadrul Investiției 9 se vor achiziționa echipamente pentru: dotarea a 12 Laboratoare de informatică din cadrul UIP, dotarea a 191 Săli de clasă cu echipamente digitale atât pentru UIP, cât și pentru UC

În cadrul Investiției 13 se vor achiziționa echipamente pentru dotarea unui Laborator de informatică din cadrul UIP din rețeaua IPT

În cadrul Investiției 11 se va realiza: dotarea a 161 Săli de clasă cu mobilier (din care 5 săli aferente laboratoarelor de informatică, respectiv: Liceul Teoretic Cermei, Școala Gimnazială „Corneliu Micloși” Covăsânţ, Liceul ”Ioan Buteanu” Gurahonț, Școala Gimnazială „Sabin Manuilă” Sîmbăteni, Școala Gimnazială Păuliş), dotarea a 10 Laboratoare de științe din cadrul UIP cu mobilier (8 multidisciplinare,1 chimie,1 de biologie), dotarea a 9 Laboratoare de științe din cadrul UIP cu echipamente digitale (7 multidisciplinare,1 chimie,1 biologie), dotarea a 31 Cabinete școlare din cadrul UIP/UC (inclusiv Cabinete de asistență psihopedagogică/ Săli de sport) din care: 10 școlare, 9 de asistență psihopedagogică și 12 săli de sport, în cadrul Investiției 14 se vor achiziționa echipamente pentru: dotarea unui Atelier de practică (atelier de mecanică) IPT cu materiale, echipamente de specialitate și echipamente digitale.

În cadrul proiectului, se vor achiziționa echipamente pentru dotarea unui atelier de practică (mecanică) IPT la Liceul Special ”Sfânta Maria”, din subordinea Consiliului Județean Arad, cu materiale și echipamente de specialitate (aparat de sudură tip mig mag, aparat de sudură, dispozitiv de îndoit țevi, trusă de chei, menghine, mașină de găurit, mașină de înșurubat, polizor electric, banc de lucru, nicovale, compresor aer, dispozitiv de debitare, dulap scule, presă hidraulică, aparat de sablat, menghină, mini strung, mașină de frezat, freză CNC, gravator laser.

Tot prin acest proiect, se vor dota cu mobilier, echipamente digitale, materiale didactice și echipamente sportive 31 de cabinete școlare,  din care 3 cabinete din cadrul Clubului Sportiv Școlar „Gloria” Arad, respectiv sala de judo, sala de lupte și sala de haltere. Alte 9 cabinete de asistență și consiliere psihopedagogică și 12 săli de sport vor fi echipate.

Beneficiarii proiectului sunt Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Arad, Liceul Special „Sfânta Maria” Arad, Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaş, Școala Gimnazială „Patrichie Popescu” Bata, Liceul Teoretic Cermei, Școala Gimnazială „Corneliu Micloși” Covăsânţ, Școala Gimnazială Grăniceri, Liceul ”Ioan Buteanu” Gurahonț, Liceul Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu, Școala Gimnazială Livada, Școala Gimnazială Păuliş, Școala Gimnazială „Sabin Drăgoi” Petriş, Școala Gimnazială Pleşcuţa, Școala Gimnazială „Sabin Manuilă” Sâmbăteni, Școala Primară „Sever Bocu” Șiştarovăţ, Școala Gimnazială Vârfurile, Școala Gimnazială „Tabazdi Karoly” Zerind, Clubul Sportiv Școlar „Gloria” Arad.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo