ACASA

PROIECTE

CONTACT

Integritate prin transparenţă – ANTICOR Arad

TIP

Administraţie publică

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

POCA 2014-2020

STARE

Finalizat

DURATĂ IMPLEMENTARE PROIECT

20 LUNI

DATA INIȚIERE PROIECT

2018-08-01

Valoare proiect

373,907.08 RON

Descriere proiect

SMIS 116692

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul UAT Județul Arad. Obiectivele specifice ale proiectului au fost creșterea capacității administrative a UAT Județul Arad în domeniul transparenței, eticii și integrității prin implementarea de instrumente adecvate (cod de conduită, proceduri de sistem), creșterea gradului de conștientizare prin organizarea unei campanii de educație pe teritoriul județului și creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul și aleșii locali din UAT Județul Arad. După implementarea prezentului proiect, echipa de management, persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și consilierul de etică vor beneficia de experiență și instrumentele necesare pentru a-și desfășura activitatea. Utilizarea unor echipamente performante va contribui la îmbunătățirea activității. Codul de conduită și procedurile de sistem se vor actualiza de către personalul Consiliului Județean Arad, în cazul în care se va modifica legislația.

Rezultatele proiectului vor putea fi multiplicate la diferite niveluri: local, regional, sectorial, național. Codul de conduită privind etica și integritatea transferate și către alte autorități publice de la nivel local, instituții aflate în subordine pentru a fi conștientizați despre riscurile și consecințele faptelor de corupție.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo