ACASA

PROIECTE

CONTACT

Microbuze electrice pentru elevii din județul Arad

TIP

Educaţie

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

PNRR

STARE

Iniţiat

DURATĂ IMPLEMENTARE PROIECT

12 LUNI

DATA INIȚIERE PROIECT

2023-12-01

Valoare proiect

35.905.346,40 lei

Informații suplimentare

S-a semnat contractul de finanțare

Descriere proiect

Consiliul Județean Arad a depus cererea de finanțare în cadrul Apelului de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi”, în vederea îmbunătățirii condițiilor de transport a elevilor din zonele rurale, în mare parte defavorizate, din județul Arad prin furnizarea de microbuze electrice școlare, prietenoase cu mediul și cu un consum redus de energie. Microbuzele electrice achiziționate prin acest apel se vor repartiza prin aplicarea criteriilor de prioritizare descrise mai sus, respectiv: numărul elevilor din școală care fac naveta; distanța pe care elevii fac naveta; repartizarea echitabilă din punct de vedere geografic a microbuzelor; existența sau asumarea amenajării unei stații de încărcare a microbuzului electric. În ultimii ani, problema legată de schimbările climatice a devenit dezbătută la toate nivelele, iar unul dintre obiectivele Uniunii Europene este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030. Încep să se ia măsuri pentru rezolvarea acestei situații, inclusiv în domeniul învățământului, prin educarea tinerilor în ceea ce privește protecția mediului și schimbările climatice. La acest nivel se implementează diverse proiecte de către unitățile de învățământ care presupun acțiuni de protecție a mediului. Toate aceste acțiuni, mai mult soft, nu sunt suficiente pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivului UE, fiind nevoie și de o adaptare a infrastructurii unităților de învățământ la standardele europene de dezvoltare durabilă și sustenabilă. Din analiza de nevoi realizată la nivelul județului Arad reiese faptul că din numărul școlilor din mediul rural, o parte se află în zone marginalizate/defavorizate, iar accesul spre acestea este îngreunat atât din punct de vedere al distanței, cât și în ceea ce privește existența unor mijloace de transport foarte vechi, depășite tehnic, într-o stare tehnică precară, cu un grad ridicat de uzură, costurile pentru repararea și întreținerea acestora fiind destul de ridicate. Din aceste cauze elevii ajung, de multe ori, cu întârziere la școlală, fapt ce afectează procesul educațional. Prin prezentul proiect se urmărește îmbunătățirea condițiilor de transport a elevilor prin achiziționarea de microbuze electrice în scopul creșterii accesibilității școlare pentru elevi și al reducerii nivelului de poluare rezultat din traficul rutier realizat prin intermediul mijloacelor de transport clasice. Se contribuie, astfel, la o creștere a siguranței elevilor până la școala în care își derulează cursurile, dar și la desfășurarea normală a programului educațional, dorindu-se și o reducere a abandonului școlar. Aspectele privind mediul social din care provin elevii, situaţia financiară a părinţilor, precum şi localizarea geografică a domiciliului acestora, împreună cu infrastructura existentă pe raza administrativ-teritorială a localității de domiciliu, îngreunează asigurarea unui proces educațional adecvat conform standardelor impuse de Uniunea Europeană, contribuindu-se la o creștere a abandonului şcolar. Asigurarea unui transport sigur reprezintă o prioritate a Consiliului Județean Arad, astfel încât toți elevii din județ să beneficieze de un acces facil către o educație de calitate.

Lista UAT-urilor și a școlilor beneficiare la nivel de județ -Comuna Gurahonț, Comuna Craiva, Comuna Hălmagiu, Comuna Vârfurile, Comuna Vărădia de Mureș, Comuna Ghioroc, Comuna Ususău, Comuna Buteni, Comuna Petriș, Comuna Brazii,Comuna Almaș, Comuna Dieci, Comuna Hălmăgel, Comuna Săvârșin, Comuna Semlac,  Comuna Bârzava, Comuna Șiria, Comuna Târnova, Comuna Bata, Comuna Peregu Mare, Comuna Pleșcuța, Comuna Frumușeni, Comuna Dezna, Comuna Moneasa. Deși se afla pe lista UAT-urilor beneficiare, printr-o adresă, UAT Comuna Birchiș informează că proiectul de hotărâre privind delegarea către UAT Județul Arad a depunerii aplicației de finanțare pentru proiectul „Microbuze electrice pentru elevii din județul Arad” a fost respins în unanimitate. Toate UAT-urile beneficiare, enumerate mai sus și-au luat angajamentul de a amplasa o stație de încărcare până în 31.12.2024 și că vor asigura, pe o durată de minimum patru ani resursa umană (șoferul), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor electrice, precum și costurile de alimentare. Din situația prezentată a reieșit un număr de 2.122 elevi beneficiari care fac naveta, anul școlar de referință fiind 2022-2023.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo