ACASA

PROIECTE

CONTACT

Modernizare DJ 572 km 102+500-128+519 limită județ Timiș-Lipova

TIP

Infrastructură

SURSĂ FINANȚARE

Guvernamentale

PROGRAM FINANȚARE

Programul Naţional de investiţii Anghel Saligny

STARE

În implemetare

Valoare proiect

67.387.465,21 lei

Descriere proiect

Proiect finanţat parţial din buget local si parţial prin Programul Naţional de Investiţii – Anghel Saligny

Drumul județean DJ 572 supus modernizării își are începutul la limita dintre judetul Timis si Arad si sfârșitul la intrare în localitatea Lipova, traversând localitățile Şiştarovăţ şi Cuveşdia, traseul propus asigurând legătura cu judeţul Timiş prin drumul județean DJ572 situat şi pe teritoriul acestui judeţ făcând totodată legătura şi cu Autostrada A1.

Prin modernizarea sectorului de drum județean DJ 572 se stimulează dezvoltarea economică a unor zone rurale unde condițiile topografice/economice au împiedicat dezvoltarea durabilă.

Un alt avantaj al implementării proiectului ar fi populația deservită care, în urma modernizării acestui drum, va putea beneficia de accesul cât mai rapid la coridorul TEN-T dar și de accesul către alte localități în condiții de siguranță și confort.

Pe sectorul de drum km 102 +500 – km 116 +765, s-a prevazut realizarea unei structure rutiere noi, cu imbracaminte bituminoasa.

Sectorul de drum km 116+765 – km 124+593 se va reabilita prin realizarea de casete de lărgire a drumului, reciclarea ” in situ” a structurii rutiere existente şi realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase noi.

În cadrul proiectului se vor amenaja şanţuri de pământ, şanţuri şi rigole din beton de ciment, intersecţiile cu drumurile/străzile laterale, accesele la proprietăţi în intravilanul localităţilor, se vor reface şi/sau reabilita podeţele de pe aceste tronsoane, se vor realiza staţii pentru transportul în comun, se va reface semnalizarea rutieră orizontală şi verticală.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo