ACASA

PROIECTE

CONTACT

Modernizare DJ 709 J Dorobanți – Macea și Modernizare DJ 709 J Pecica – Turnu

TIP

Infrastructură

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

POR 2014-2020

STARE

Finalizat

DURATĂ IMPLEMENTARE PROIECT

72 luni

DATA INIȚIERE PROIECT

2018-10-01

Valoare proiect

22,871,014.51 RON

Descriere proiect

SMIS 123510

Conectarea localităților Dorobanți, Macea, Turnu și Pecica la rețeaua TEN-T. Realizarea proiectului propus de UAT Județul Arad contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 6, și anume creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene. Obiectivul general al proiectului precum si obiectivul specific se subsumează cerințelor priorității de investiții, ducând la creșterea mobilității populației din județ. Prin modernizarea tronsonului de drum propus, proiectul contribuie la realizarea indicatorilor de output prin îmbunătățirea parametrilor relevanți: creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței pentru 12,028 km de drum care conectează localităților rurale la coridorul TEN-T rutier și a indicatorilor de rezultat prin creșterea mobilității unui număr de 25.489 persoane din localitățile Dorobanți, Iratosu, Macea, Pecica (inclusiv Turnu).

Obiectul proiectului este modernizarea unui traseu constând din doua tronsoane: DJ 709J km 34+300 – 44+015 Pecica – Turnu si DJ 709J km 60+425-63+328 Dorobanți Macea, traseu care conectează indirect localitățile Macea, Dorobanți, Iratosu si Pecica la infrastructura TEN-T prin DN 7, parte a infrastructurii rutiere TEN-T extinsă. Lucrările de modernizare se efectueaza pe o lungime de 12,028 km. Construirea autostrăzii A1 Nădlac – Arad si construirea podului peste râul Mures la Pecica determină intensificarea traficului pe tronsoanele de drum prevăzute în proiect. Lucrările de modernizare vor fi executate pe traseul actual al celor două drumuri. Sectoarele modernizate vor avea platforma de 8,00 m din care carosabilul va fi de 6,00 m si cele două acostamente de 1,00 m. Viteza de proiectare de-a lungul traseului este de 60 km/h. Pentru atingerea acestor parametrii se vor face lucrări care să asigure creşterea portanței, a vitezei de deplasare şi a siguranței călătorilor. Pe sectorul Pecica – Turnu soluția tehnica adoptata prevede realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase noi în două straturi, care va asigura atât impermeabilizarea suprafeţei si conservarea zestrei existente, cât si condiţiile de securitate si confort necesare derulării optime a circulaţiei rutiere. Pe baza dimensionării structurii rutiere s-a stabilit realizarea unei structuri rutiere mixte peste zestrea existentă (îmbrăcăminte de beton de ciment) după cum urmează: 4 cm strat de uzură din BA16, 6 cm strat de legătura din BAD20, geogril pentru împiedicarea transmiterii fisurilor, 4…5 cm strat de preluare denivelări BAD20 si îmbrăcăminte de beton de ciment existentă. Pe sectorul Dorobanţi – Macea, pe baza dimensionării structurii rutiere s-a stabilit realizarea unei structuri rutiere suple cu următoarea alcătuire: 4 cm strat de uzura din MAS 16, 8 cm strat de baza din AB31,5, 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă împănată, 20 cm strat inferior de fundaţie din balast.

Modernizarea respectivelor tronsoane va asigura locuitorilor comunelor de pe traseu accesul către orasul Pecica (nod terţiar), legătura cu municipiul resedinţă de judeţ Arad prin DN 7, precum si conectarea indirecta la coridorul TEN-T (prin DN 7). Îmbunătăţirea infrastructurii către municipiul Arad asigură si legătura la infrastructura feroviara, orasul fiind situat si pe coridorul TEN-T feroviar, facilitează accesul către orasul Curtici, important nod feroviar unde se găseste un punct de frontieră pe calea ferată si un terminal multimodal. Traseul vizat de proiect reprezintă cea mai economică cale de acces pentru localitaţile de pe traseu si la infrastructura TEN-T rutieră. Proiectul este complementar cu alte proiecte implementate de Consiliul Judeţean Arad prin care comunitaţile rurale sunt conectate direct sau indirect (prin DN7) la infrastructura TEN-T.

Lucrările prevăzute a se realiza urmăresc asigurarea confortului si a siguranței în exploatare a participanţilor la trafic, respectiv: realizarea unor structuri rutiere cu luarea în considerare a traficului si a caracteristicilor geotehnice existente; corectarea în plan si spațiu a elementelor geometrice ale traseului drumului; asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale; reamenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale, drumurile clasificate; lucrări de siguranța circulaţiei; semnalizări rutiere (marcaje si indicatoare) si bornarea drumului. Lucrările ce se vor realiza vor urmări si cresterea capacitaţii portante a drumului, respectiv cresterea vitezei de deplasare la 60 km/h. Drumul județean nu este deservit de transportul public de călători si nu are piste de bicilisti/trotuare/aliniamente de arbori.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo