ACASA

PROIECTE

CONTACT

Modernizare DJ 709 km 0+800 … 30+700 Arad – Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000 … 21+000 şi 26+000 … 36+300 Buteni – Pâncota

TIP

Infrastructură

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

POR 2014-2020

STARE

În implemetare

DURATĂ IMPLEMENTARE PROIECT

106 luni

DATA INIȚIERE PROIECT

2017-05-25

Valoare proiect

153,010,807.91 RON

Descriere proiect

SMIS 118008

Proiectul „Modernizare DJ 709 km 0+800…30+700 Arad – Pâncota si Reabilitare DJ792C, km 0+000…21+000 şi 26+000…36+300 Buteni -Pâncota” este un proiect prin care se reabilitează două tronsoane de drum, a căror întreținere este de competența Consiliului Județean Arad prin serviciul specializat, al cărui obiect de activitate îl constituie administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea drumurilor de interes județean precum și anexelor acestor drumuri.

Cu privire la costurile lucrărilor de întreținere și operaționale acestea se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli stabilit anual pentru fiecare exercițiu financiar începând cu 01 ianuarie a anului curent. Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Arad se obligă să asigure întreținerea și mentenanța infrastructurii modernizate prin prezentul proiect pe perioada de durabilitate a acestuia.

Pentru LOT 1 ” MODERNIZARE DJ 709 KM 0+800…30+700 ARAD – PÂNCOTA”

Descrierea succinta a lucrarilor:

 • repararea locală a defecțiunilor grave de tipul burdușirilor, prin înlocuirea structurii rutiere contaminate, inclusiv a pământului din patul drumului;
 • reciclarea îmbrăcămintei bituminoase existente, cu adaus de materiale granulare și stabilizare cu ciment și bitum spumat, sau cu lianți hidraulici și emulsie bituminoasă;
 • executarea unei îmbrăcăminți bituminoase din două straturi (strat de uzura în grosime de 4 cm și strat de legătura de 6 cm);
 • datorită lățimii insuficiente a părții carosabile, se vor executa casete de lărgire având o structură rutieră nouă cu straturile:
 • 4 cm strat de uzură
 • 6 cm strat de legătură
 • 15…20 cm strat de bază din materiale granulare stabilizate cu ciment și bitum spumat sau cu lianți hidraulici și emulsie bituminoasă
 • 15 cm strat de fundație din piatră spartă
 • 30 cm strat de fundație din balast
 • 10 cm strat sub formă din nisip
 • acostamente realizate cu materiale granulare din săpături și completări cu piatră spartă în grosime de 15 cm
 • parcări și stații de autobuz
 • intersecții cu drumuri clasificate și accese la riverani
 • drumuri laterale
 • dispozitive de scurgere și evacuare a apelor meteoricereparații și înlocuiri de podețe
 • siguranța circulației (parapete metalice, indicatoare de semnalizare, borne km și hm, marcaje rutiere longitudinale și transversale)
 • mutare utilități (mutarea a doi stâlpi de energie electrică respectiv aducere la profil a răsuflatoarelor de gaz).

Pentru LOT 2 „REABILITARE DJ792C, KM 0+000…21+000 SI 26+000…36+300 BUTENI – PÎNCOTA”:

Descrierea succintă a lucrărilor:

 • desfacerea bordurilor care încadrează partea carosabilă – pe lungimea de 62.541,45 m
 • repararea locală a defecțiunilor grave de tipul burdușirilor, prin înlocuirea structurii rutiere contaminate, inclusiv a pamântului din patul drumului;
 • reciclarea îmbrăcămintei bituminoase existente, cu adaus de materiale granulare și stabilizare cu ciment și bitum spumat, sau cu lianți hidraulici și emulsie bituminoasă;
 • executarea unei îmbrăcăminți bituminoase din două straturi (strat de uzură în grosime de 4 cm și strat de legătură de 6 cm);
 • datorită lățimii insuficiente a părții carosabile, se vor executa casete de lărgire având o structură rutieră nouă cu straturile:
 • 4 cm strat de uzură
 • 6 cm strat de legatură
 • geocompozit antifisură
 • 20 cm strat de bază – reciclare în situ – cu lianți hidraulici și emulsie bituminoasă
 • 20 cm strat de fundație din piatră spartă
 • 35 cm strat de fundație din balast
 • 7 cm strat de formă din nisip
 • benzi de încadrare – cu aceeași structură rutieră ca și partea carosabilă – 2×0,25 m
 • acostamente realizate cu piatră spartă în grosime de 15 cm si balast 15 cm – pe o lățime de 0,75 m; de menționat faptul, că benzile de încadrare fac parte din acostamente, conform profilelor transversale tip întocmite în cadrul DALI
 • amenajare intersecții cu drumuri laterale
 • dispozitive de scurgere și evacuare a apelor meteorice
 • reparații și înlocuiri de podețe
 • siguranța circulației (parapete metalice, indicatoare de semnalizare, borne km și hm, marcaje rutiere longitudinale și transversale).

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo