ACASA

PROIECTE

CONTACT

Modernizare DJ 709J km 6+600-12+440 Nădlac – Peregu Mare

TIP

Infrastructură

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

POR 2014-2020

STARE

Finalizat

DURATĂ IMPLEMENTARE PROIECT

49 luni

DATA INIȚIERE PROIECT

2018-10-01

Valoare proiect

5,741,168.10 RON

Descriere proiect

SMIS 123513

Proiectul „Modernizare DJ709J km 6+600 – 12+440 Nădlac – Peregu Mare” contribuie la realizarea obiectivului strategic „Creșterea calității locuirii” prin faptul că existența unei infrastructuri rutiere adecvate reprezintă premisa dezvoltării economico-sociale, atrăgând populația activă, creând un mediu de afaceri prietenos pentru investitori, fiind condiția necesară pentru creșterea gradului de dezvoltare a județului și de bunăstare a populației.

Localitatea Peregu Mare, în ciuda proximității față de autostrada A1 și de drumul național 7, datorită stării precare a drumului către Nădlac este cvasi izolată. Comuna Peregu Mare este legată de orașul Nădlac prinr-un tronson al drumului județean DJ 709J în lungime de aproximativ 13 km, care începe prin bifurcarea din DN7 în orașul Nădlac și se încheie la limita localității Peregu Mare. În zona km 7 se intersectează cu autostrada A1, acolo fiind construit un pasaj. Sectorul de drum pâna la pasaj a fost modernizat de Consiliul Județean Arad și este acoperit cu îmbrăcămite bituminoasă ușoara, iar pasajul a fost construit de CNAIR.

Drumul este imperios necesar locuitorilor comunei. Tronsonul propus spre modernizare face parte din drumul care asigură o legatură directă alternativă între orașele Nădlac și Pecica trecând prin Peregu Mare și Peregu Mic, alternativă la A1 și DN 7, iar pentru locuitorii din Peregu Mare și Peregu Mic accesul spre autostrada A1 în zona Nădlac și spre orașul Pecica. Moderizarea drumului DJ 709 J înlătură relativa izolare față de orașele din zonă, ceea ce împiedica punerea în valoare a potențialului economic și demografic al localităților de pe traseul drumului.

Comuna Peregu Mare este formată din localitățile Peregu Mare și Peregu Mic, având o populație totală de 1790 locuitori, cu o compoziție etnică foarte diversă: români, maghiari, slovaci, ucrainieni, cehi, ruteni. Principala activitate a localnicilor o reprezintă agricultura, dat fiind solul fertil, fiind legumicultori, crescători de animale și cultivatori de plante tehnice. O parte din locuitorii comunei sunt angajați în orașele Nădlac, Pecica sau Arad.

Date fiind dimensiunile comunei și specificul activităților economice ale locuitorilor, aceștia au nevoie de legături bune cu orașele învecinate pentru a avea acces la piețele de desfacere pentru produse și pentru a face naveta în condiții de siguranță. De asemenea, tronsonul modernizat va asigura accesul locuitorilor la servicii de sănătate, activități culturale și de timp liber, iar tineretului din comuna le va înlesni continuarea educației la liceele din orașele învecinate și la universitățile din municipiul Arad. În ceea ce priveste valorificarea potențialului local, legătura cu autostrada A1 va crea oportunități pentru dezvoltarea în viitor a comunei. De asemenea, există un potențial turistic neexploatat, dat fiind că pe teritoriul comunei sunt zone ce conservă “starea sălbatică“ a naturii, cu o floră și faună cu o mare diversitate, specifice ecosistemelor de câmpie, la care se adaugă, ca factor de atracție, tradițiile populare bogate, nealterate, ale unei comunități unite în diversitatea ei.

Acest tronson fiind clasificat ca drum județean, este în proprietatea UAT Județ Arad, Consiliul Județean Arad fiind responsabil cu dezvoltarea, întreținerea și operarea acestuia. Ca rezultat al calității de proprietar și al responsabilității sale față de toți cetățenii județului, ca urmare a angajamentului prin Strategia Județeană de Dezvoltare de a crește calitatea vieții, Consiliul Județean Arad este în măsură să promoveze și implementeze proiectul de modernizare a drumului.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo