ACASA

PROIECTE

CONTACT

Probleme comune, soluţii comune – îmbunătăţirea cooperării între administraţiile publice ale judeţelor Arad şi Bekes

TIP

Cultură

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

Interreg România-Ungaria V-A 2014-2020

STARE

Finalizat

DURATĂ IMPLEMENTARE PROIECT

59 LUNI

DATA INIȚIERE PROIECT

2018-12-01

Valoare proiect

131.050,00 Euro

Descriere proiect

ROHU 204

Județul Arad a încheiat un parteneriat cu județul Békés și Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” pentru a realiza un proiect transfrontalier destinat îmbunătățirii cooperării dintre cele două județe. Calea propusă de proiect este de a promova valorile comune, de a clădi încredere între factorii de decizie și personalul consiliilor județene din județele Arad și Békés, generând condițiile necesare pentru ca aceștia să colaboreze în identificarea problemelor cu care se confruntă instituțiile și populația din ambele județe.

Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG VA România – Ungaria, Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni, pentru Prioritatea de investiție 11/b Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

În cadrul proiectului au fost realizate mai multe activități cu impact pentru toți partenerii implicați:

1. S-a reactivat și reorganizat Comisia Mixtă Arad-Békés.

Prin proiect s-au organizat 10 întâlniri profesionale cu întâlnirea consilierilor, a personalului din cele două consilii județene și invitați ai instituțiilor relevante, atât pe partea română cât și pe partea maghiară, cu următoarele teme:

 • prevenirea riscurilor și managementul dezastrelor;
 • turism;
 • sănătate;
 • cultură, patrimoniu și relații transfrontaliere;
 • transport și infrastructură.

Concluziile întâlnirilor profesionale, problemele și blocajele identificate, acțiunile ulterioare și direcțiile de dezvoltare au fost reunite într-un Plan de acțiune pe termen mediu (2 ani), atât în limba română, cât și în limba maghiară.

2. Renovarea sălii Iuliu Maniu de la sediul Consiliului Județean Arad de pe Bd. Revoluției nr. 81 prin îmbinarea stilului vechi cu utilitatea și funcționalitatea necesare unei săli moderne pentru conferințe și evenimente, Sala Iuliu Maniu având o valoare arhitecturală și istorică deosebită. De asemenea, sala a fost dotată cu un sistem de sonorizare și mobilier pentru a-i conferi un caracter multifuncțional.

 • S-au efectuat lucrări de reparații la tencuieli, zugrăveli cu restaurarea și completarea elementelor artistice
 •  S-au refăcut instalațiile de aer condiționat
 •  S-au refăcut instalațiile electrice și termice
 •  S-au refăcut ornamentele
 •  S-au recondiționat candelabrele și corpurile de iluminat
 •  S-a recondiționat tâmplăria

Sala a fost inaugurată în data de 12 noiembrie 2021.

3. Consiliul Județean Békés a realizat o selecție a valorilor județului Békés, cu scopul de a promova, de a prezenta valorile județului și de a păstra patrimoniul cultural. A fost creat brandul județului Békés și a fost achiziționat un echipament de ultimă generație în care este înglobat un sistem performant, unde se promovează cele 56 de valori ale județului Békés.

4. Biblioteca Județeană Arad a colectat, selectat și tradus rețete pentru publicarea unui Dicționar al comorilor culinare locale în limba română și maghiară. Dicționarul a fost tipărit color, în 800 de exemplare – 400 în limba română și 400 în limba maghiară.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo