ACASA

PROIECTE

CONTACT

Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad

TIP

Administraţie publică

SURSĂ FINANȚARE

Europene

PROGRAM FINANȚARE

POCA 2014-2020

STARE

Finalizat

DURATĂ IMPLEMENTARE PROIECT

39 LUNI

DATA INIȚIERE PROIECT

2019-09-09

Valoare proiect

466,480.00 lei

Descriere proiect

SMIS 129702

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea capacității de planificare strategică la nivelul județului Arad. Obiectivele specifice ale proiectului au fost elaborarea strategiei de dezvoltare a Județului Arad pentru perioada 2021-2027 și elaborarea a două strategii sectoriale (Culturală, Eficiență energetică) pentru perioada 2021-2027. Valorile care stau la baza dezvoltării unei administrații publice sunt transparența, profesionalismul, predictibilitatea și adecvarea la nevoi/ receptivitate, toate subsumate interesului public. Consiliul Județean Arad își propune ca în continuare să fie deschis și receptiv la soluții inovatoare, cu resurse umane competente care gestionează fondurile publice în mod eficient. Obiectivele și indicatorii asumați prin prezentul proiect contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia de dezvoltare a județului Arad pentru perioada 2014-2020 și a măsurilor cuprinse în cadrul Axei prioritare 4.1 ”Dezvoltarea Administrației Publice”. Referitor la Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014-2020: proiectul contribuie la îmbunătățirea continuă a calității vieții și se bazează pe prioritățile de dezvoltare vizând dezvoltarea urbană durabilă și integrată la nivel regional și local. Proiectul contribuie prin rezultatele sale la sporirea eficienței și transparenței administrației publice locale. De asemenea, proiectul se încadrează în cadrul obiectivului II.1.4. Creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale aferent Strategiei pentru consolidarea administrației publice în sensul că formulează politici publice și planificare strategică.

Actualizări

Nu există actualizări.

Sesizări

Nume *
Telefon *
Email *
Descriere *
Media
Dimensiunea maximă a fișierului: 20 Mo